Konst

Konst ska väcka, inspirera och flytta dina inre gränser.

Människor lär sig i skolan att uttrycka sig skriftligt. Därför är vi vana att läsa och diskutera texter men inte när det gäller bilder. Därför utsätts vi människor ofta för prövningar som gör att vi måste begrunda våra egna reaktioner och huruvida om man gillar det eller inte. Jag gör fotokonst för att utveckla mina fotografiska kunskaper men också för att flytta mina gränser så att jag utvecklar nya perspektiv och kreativa idéer.

Konst är en ingång till kulturen – det som är nytt är konst, tills det blir vardaglig- då har det blivit kultur.